Останнє оновлення: «18» грудня 2018 року.


Ця Політика конфіденційності («Політика», «Політика конфіденційності) визначає правила обробки персональної інформації, яку «nokia cases» (далі по тексту «nokia cases» або «ми») може збирати про Користувачів («Користувач» або «ви») у зв'язку з використанням Користувачем сайту nokia-cases.com.ua («Сайт»), в тому числі визначає види інформації, що збирається, способи і методи збору інформації, мети, заходу забезпечення захисту інформації, а також права Користувача відносно його Персональної інформації.

Використовуючи Сайт Користувач надає свій дозвіл та однозначну згоду (відповідно до підпункту 1) пункту 2 статті 7 та підпункту 1) пункту 1 статті 11 Закону України «Про захист персональних даних») на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення nokia cases та його працівниками та/або підрядниками ваших Персональних даних, із чи без використання інформаційних (автоматизованих) систем, у порядку, визначеному цією Політикою конфіденційності.

Якщо ви не прочитали повністю, щось не зрозуміли або не приймаєте умови цієї Політики конфіденційності, то ви повинні негайно припинити використовувати Сайт.

nokia cases залишає за собою право у будь-який час змінювати політику конфіденційності на свій розсуд.


ВИЗНАЧЕННЯ

Персональна інформація - це будь-яка інформація, яка стосується Користувача Сайту, і яка сама по собі або у поєднанні з іншою інформацією може допомогти ідентифікувати особу Користувача або зв'язати поведінку Користувача з конкретним пристроєм, з якого ви заходите на Сайт.

Користувач - фізична або юридична особа, яка використовує Сайт.

Усі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Політики, тлумачаться відповідно із іншими правилами, що регулюють використання Сайту та чинним законодавством регулюючим обробку персональних даних.


ПЕРСОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ЗБОРУ

У своїй діяльності nokia cases керується чинним законодавством України у сфері обробки персональних даних, а також стандартами встановленими Директивами Ради Європи зі збору та зберігання персональних даних (GDPR).

nokia cases збирає Персональну інформацію лише в обсязі достатньому для зручного використання Сайту і досягнення мети її збору.

У процесі використання Користувачем Сайту nokia cases збирає Особисту інформацію та Знеособлену інформацію.

Особиста інформація. Така інформація включає в себе індивідуальну інформацію, яка ідентифікує конкретного Користувача, і яку Користувач надає в процесі реєстрації.

Особиста інформація включає в себе:

 • Ім'я;

 • Прізвище;

 • По батькові;

 • E-Mail;

 • Професія;

 • Стать;

 • Дата народження;

 • Телефон;

 • Факс;

 • Поштова адреса;

 • Інформація про роботу.

Зазначена інформація не є обов'язковою для використання Сайту, в тому числі користування особистим кабінетом, і передається виключно за бажанням Користувача.

Знеособлена інформація. Знеособлена інформація - це інформація, яка не ідентифікує конкретного Користувача, і збирається автоматично при реєстрації і використанні Сайту.

Знеособлена інформація може включати в себе:

 • інформацію отриману за допомогою cookie, піксельних тегів, веб-маяків, інструментів аналізу браузера та журналів веб-сервера, а також інших аналогічних технологій та інструментів;

 • інформацію про пристрої, які Користувач використовує для доступу до Сайту, включаючи тип операційної системи, модель пристрою, тип браузера, системні налаштування, включаючи інформацію про мову, що використовує система Користувача, геодані (визначення країни/регіону), часовий пояс пристрою Користувача, оператор зв'язку;

 • інформацію зі свого облікового запису Користувача в соціальній мережі (в залежності від налаштувань конфіденційності встановлених Користувачем для свого облікового запису соціальної мережі), так nokia cases може отримати інформацію про Ваші інтереси та вподобання, а також доступ до вашого фото;

 • інша інформація, що не ідентифікує Користувача в залежності від наданих вами дозволів тощо.

Користувач приймає та погоджується з тим, що в деяких випадках nokia cases має право запитати додаткову інформацію про Користувача, а також копії документів для підтвердження зазначених відомостей та робити будь-які інші запити коли це необхідно виходячи з розумних припущень і законних інтересів.


СПОСОБИ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Правовою підставою збору Персональної інформації є згода Користувача на збір інформації відповідно до підпункту А пункту 1 статті 6 Директиви Ради Європи зі збору та зберігання персональних даних.

Особиста інформація збирається в момент реєстрації Користувача на Сайті. Реєстрація на Сайті може проходити в стандартній формі з самостійним введенням своєї Персональної інформації Користувачем або через обліковий запис в соціальних мережах, при цьому Персональна інформація автоматично переноситься з облікового запису в соціальних мережах.

Знеособлена інформація збирається в процесі використання вами Сайту.


МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

nokia cases використовує Персональну інформацію в наступних цілях:

 • Надання доступу до особистого кабінету Користувача та його подальшого використання.

 • Забезпечення технічної підтримки, зворотного зв'язку, в тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації, що стосується використання Сайту (повідомлення про зміни, інформація з питань безпеки, зміни наших правил та умов використання Сайту).

 • Збір та обробка зведеної статистичної інформації, що включає аналітику та моніторинг тенденцій використання Сайту та дій користувачів Сайту.

 • Відправка рекламних розсилок на електронну адресу Користувача або на його мобільний телефон повідомлень про продукти, послуги, акції, події та інші новини та інформації, які, на нашу думку, будуть цікаві Користувачеві. nokia cases може надсилати вам інформацію рекламного характеру. Ви можете легко відмовитися від отримання рекламних повідомлень, використовуючи запропоновану в таких повідомленнях опцію "відписатися".

 • Запобігання шахрайства або порушення чинних законів, зокрема для виявлення, розслідування та запобігання шахрайських операцій та іншої незаконної діяльності та захисту прав та майна nokia cases, інших користувачів та третіх осіб.

Персональна інформація Користувача не буде використовуватися в цілях відмінних вищевказаним.

Користувач підтверджує, що цілі використання його Персональної інформації відповідають його інтересам, а згоду на обробку Персональної інформації, виражене Користувачем при початку використання Сайту, дається на кожну мету обробки зазначену у цьому розділі.


РОЗКРИТТЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

nokia cases зобов'язуємося не розкривати Персональну інформацію Користувача третім особам, за винятком випадків коли:

 • Користувач висловив пряму та конкретну згоду на розкриття його Персональної інформації.

 • Така передача інформації необхідна для використання Користувачем Сайту, або для виконання угод чи інших обов'язкових до виконання документів, що регулюють відносини між нами та Користувачем.

 • Коли така передача інформації необхідна для роботи Сайту і його функціоналу (передача інформації хостингу, комунікацій та мережі доставки (дистриб'юція) контенту, сервісів із захисту даних і кібербезпеки, біллінгу та сервісів обробки платежів, сервісів виявлення та запобігання шахрайству, веб-аналітики, розподілу електронної пошти та моніторингу стану Сайту, в тому числі вимірювання продуктивності та оптимізації даних, маркетингових та рекламних сервісів), треті особи (одержувачі Персональної інформації) можуть отримувати або іншим чином мати доступ до Персональної інформації Користувача, в повному обсязі або частково - залежно від ролі і цілей кожної такої особи в підтримці працездатності Сайту або його поліпшення; крім того, вони можуть використовувати отриману інформацію тільки для зазначених в цій Політиці цілей.

 • Передача Персональної інформації здійснюється відповідно до застосовуваного закону за запитами уповноважених суб'єктів отримання такої інформації (судові запити та запити правоохоронних органів), коли на nokia cases покладається обов'язок розкрити таку інформацію.

 • Відбувається перехід прав власності на Сайт до нового власника.

 • Передача Персональної інформації здійснюється з метою забезпечення можливості захисту наших прав і законних інтересів або прав і інтересів третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує справжню Політику конфіденційності або інші обов'язкові до виконання документи, що регулюють відносини між нами і Користувачем, і чинне законодавство.

Вищевказані випадки не можуть розцінюватися як несанкціоноване розкриття персональної інформації, так як дані дії спрямовані на реалізацію цілей обробки Персональної інформації.

Інформація може бути передана тільки за суворою відповідністю до цієї Політики конфіденційності та у випадках, передбачених чинним законодавством.


ТЕРИТОРІЯ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСГРАНИЧНА ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

nokia cases зберігає та обробляє Персональну інформацію Користувачів Сайту, вас та ваших користувачів в Україні.. Зберігання та обробка Персональної інформації користувачів здійснюється або безпосередньо нами, або за допомогою третіх осіб, що спеціалізуються на зберіганні інформації, при цьому, такі особи зобов'язані захистити та зберегти Персональну інформацію відповідно до цієї Політики конфіденційності.

nokia cases прагне захистити та зберегти Персональну інформацію користувачів відповідно до міжнародних галузевих стандартів і не приймаємо до розгляду ніякі менші правові вимоги, у порівнянні з юрисдикцією Користувача.

У разі знаходження нас та Користувача в різних юрисдикціях, отримуючи доступ або використовуючи Сайт чи іншим чином надаючи нам свою Персональну інформацію, Користувач погоджується на обробку та передачу інформації в країну нашої інкорпорації, при цьому ми гарантуємо, що приймемо відповідні заходи для захисту Персональної інформації про користувача відповідно до цієї Політики конфіденційності та законом, що застосовано.


ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДСТЕЖЕННЯ

nokia cases використовує певні технології контролю і відстеження для того, щоб підтримувати, забезпечувати і покращувати роботу нашого Сайту на постійній основі, і для того, щоб забезпечити Користувача комфортним використанням Сайту. За замовчуванням ми використовуємо кілька таких технологій для цілей аутентифікації сеансу роботи і Користувача, безпеки, для збереження переваг Користувача (наприклад, щодо мови за замовчуванням і налаштувань), стабільності з'єднання, моніторингу продуктивності нашого Сайту і маркетингових кампаній, а також для надання та поліпшення наших послуг.


ПРАВА КОРИСТУВАЧА

У рамках цієї Політики конфіденційності, у кожного Користувача є такі права щодо його Персональної інформації:

 • Право на доступ до своєї Персональної інформації. Для забезпечення даного права, Сайт передбачає спеціальний розділ в особистому кабінеті користувача, де вказана вся отримана нами Особиста інформація Користувача. Користувач може перейти в розділ з Особистою інформацією і ознайомиться з Особистою інформацією, яку ми маємо в своєму розпорядженні на даний момент часу. За запитом Користувача, ми надаємо повний перелік Персональної інформації, яку ми зібрали про Користувача, правові підстави та цілі обробки, категорії Персональної інформації, перелік третіх осіб, яким була або буде розкрита Персональна інформація, який період буде зберігатись Персональна інформація, а також захисні заходи персональної інформації. Відповідь буде надано протягом певного часу відповідно до застосовуваного закону.

 • Право на редагування. Користувач в будь-який момент часу має право самостійно внести виправлення в свою Персональну інформацію в особистому кабінеті, в разі якщо з якоїсь причини у Користувача виникли проблеми з виправленням Персональної інформації, він може направити відповідний запит нам, ми внесемо виправлення протягом розумного періоду часу. Беручи до уваги цілі обробки, Користувач має право на не повну Особисту інформацію, вказавши виключно обов'язкові види Персональної інформації необхідної для здійснення доступу до Сайту.

 • Право відкликати згоду на обробку Персональної інформації. Користувач має право відкликати свою згоду в будь-який час. Відклик згоди не впливає на законність обробки на підставі згоди до його відклику. Ця Політика передбачає можливість відкликати згоду так само легко, як вона надається.

Користувач може виправити, оновити або видалити певні частини Персональної інформації самостійно.

При внесенні виправлень в Персональну інформацію або відклику згоди Користувачем, ми повідомимо про це всіх третіх осіб, що мають доступ до Персональної інформації Користувача.

Право на перенесення даних. Користувач має право на отримання його Персональної інформації в структурованому, що звично використовуються та машинозчитуваному форматі. Отримати в структурованому вигляді всю Персональну інформацію, коли-небудь отриману нами, Користувач може направивши відповідний запит до служби технічної підтримки. Користувач має право передавати свою Персональну інформацію безпосередньо від одного контролера до іншого, якщо це технічно можливо.


ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

nokia cases зберігає вашу Персональну інформацію протягом всього часу використання Сайту або ж до того моменту, коли нам більше не будуть потрібні ці дані для надання Сайту, або коли для цього встановлений триваліший термін (якщо ми зобов'язані зберігати її довше в силу застосованого закону або це робиться для врегулювання суперечок щодо наших користувачів, запобігання шахрайства та зловживань та/або захисту наших законних інтересів).


БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ

Цим, ми даємо гарантію, що приймаємо всі необхідні і достатні, відповідно до чинного законодавства, організаційні та технічні заходи для захисту Персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб. У своїй діяльності ми використовуємо загальноприйняті галузеві стандарти для захисту Персональної інформації Користувача і прагнемо максимально захистити і забезпечити конфіденційність Персональної інформації. Захист Персональної інформації впроваджено за замовчуванням на конструктивному рівні Сайту при його розробці. Заходи забезпечення безпеки включають в себе міжмережевий захист, псевдонімізацію, шифрування даних, мінімізацію даних, стійкість систем обробки до відмов в роботі, здатність своєчасно відновлювати доступність і доступ до Персональної інформації в разі фізичного або технічного інциденту, контроль фізичного доступу до центрів обробки даних, а також контроль повноважень на доступ до даних. nokia cases регулярно відстежує наші системи на предмет можливих вразливих місць і атак, оцінки ефективності технічних та організаційних заходів для забезпечення безпеки Персональної інформації, і постійно шукаємо нові шляхи і постачальників сервісів для подальшого підвищення безпеки нашого Сайту і захисту конфіденційності наших користувачів. Всі треті особи отримують доступ до Персональної інформації і беруть участь в процесі надання доступу до Сайту для Користувача дотримуються не менш суворих заходів забезпечення безпеки Персональної інформації.

Однак, ми не можемо гарантувати абсолютного захисту, та тому закликаємо вас бути обережними, встановити надійний пароль для вашого профілю та уникати надання будь-якої чутливої інформації розкриття якої може заподіяти вам значної шкоди.

У разі будь-якого порушення конфіденційності Персональної інформації, ми приймаємо усі залежні від нас заходи для усунення або мінімізації можливих негативних наслідків, а також забезпечуємо негайне повідомлення про даний інцидент в уповноважені наглядові органи та Користувача із зазначенням всієї наявної інформації про порушення конфіденційності. Факти таких інцидентів заносяться в спеціальний реєстр інцидентів, який ми зобов'язані вести відповідно до застосовуваного закону.

Під порушенням конфіденційності Персональної інформації в цій Політиці розуміється порушення безпеки, що приводить до випадкового або незаконного знищення, втрати, зміни, несанкціонованого розкриття або доступу до переданої або обробленої Персональної інформації.


ЗМІНА ТА ТЛУМАЧЕННЯ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Ця Політика конфіденційності, її тлумачення та будь-які претензії та суперечки, пов'язані з нею, регулюються, трактуються та виконуються виключно та відповідно до законів нашої інкорпорації, без урахування діючих принципів колізійного права.

Цим, ви погоджуєтесь, що будь-які суперечки, що можуть виникнути підлягають вирішенню виключно судами в місці нашої інкорпорації.

nokia cases має право внести зміни в Політику конфіденційності в будь-який момент. У разі якщо nokia cases буде вважати, що зміни є суттєвими, nokia cases повідомить вас це до моменту вступу змін у силу.

nokia cases рекомендує вам періодично переглядати цю сторінку для отримання актуальної інформації про нашу Політику конфіденційності. Якщо інше прямо не передбачено, наша остання редакція Політики конфіденційності поширюється на всю інформацію, що ми маємо про вас.


ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТИ

Якщо у вас є які-небудь питання з приводу даної Політики конфіденційності, будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою smile@pickcase.com.ua.

.

У випадках, коли дана Політика або закон, котрий можна застосовувати встановлює наш обов'язок надати вам копії інформації або будь-яких документів, ми надаємо їх в єдиному екземплярі безкоштовно, для будь-яких додаткових запитуваних копій ми маємо право стягувати розумну плату виходячи з адміністративних витрат. Якщо ви робите запит електронними засобами, та якщо інше не запрошено вами, ми надаємо відповідь в широко використовуваному електронному форматі.

Якщо запити Користувача явно необгрунтовані або надмірні, зокрема через їх повторюваний характер, ми маємо право стягувати розумну плату з урахуванням адміністративних витрат надання інформації або відмовлятися діяти за запитом.

У разі, коли у нас є розумні сумніви щодо особистості особи, що робить запит, ми можемо запросити надання додаткової інформації, необхідної для підтвердження особи Користувача.Получить больше информации

И оставить заявку можно в любом удобном для вас мессенджере

Подписывайтесь на нас в инстаграмм