Договір про надання послуг з нанесення зображень на основу в Сервісі онлайн-друку nokia cases (Оферта)

 

У цій Оферті, якщо її зміст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

 

Замовник - фізична особа з повною цивільною дієздатністю, яка прийняла умови цієї Оферти і оформила замовлення.

Виконавець - фізична особа - підприємець Шульга Наталія Сергіївна

Сервіс nokia cases (далі по тексту - Сервіс або Сайт) - сайт, розташований в мережі інтернет за адресою http://nokia-cases.com.ua/, під час використання якого Виконавець пропонує Замовнику оформити замовлення на надання послуг (робіт). Під сервісом онлайн-друку nokia cases в рамках цього договору також розуміється мобільні додатки nokia cases для операційних систем iOS і Android.

Замовлення - оформлений Замовником запит на надання Виконавцем послуги з нанесення зображення на Основу. Замовлення може бути оформлене Замовником способами, зазначеними в Сервісі.

 

Основа - чохли для смартфонів, на які Виконавець наносить зображення в рамках виконання цього Договору відповідно до Замовлення. Основа надається Замовнику Виконавцем (Основа Виконавця). Вартість основи входить до складу ціни послуг Виконавця. інформація про основні споживчі властивості Основ Виконавця представлена на Сервісі.

 

Макет Основи з зображенням - попередня візуалізація Замовлення (Основа і зображення на ній) Замовника, створена за допомогою Сервісу.

Результат надання послуг (виконаних робіт) - Основа, яка містить нанесене Виконавцем зображення в рамках виконання зобов'язань за цим Договором відповідно до замовлення Замовника.

Принт-центр - підрозділ Виконавця або контрагент Виконавця, який надає послуги з передачі Замовнику Результату надання послуг.

 

Ця Оферта є офіційною пропозицією Виконавця будь-якій особі, з повною цивільною дієздатністю і необхідним повноваженням укласти з Виконавцем договір на умовах, визначених у цій оферті. Оформлення замовлення є безумовним згодою Замовника на прийняття умов цієї оферти (Акцепт). Договір, укладений на підставі акцептування Замовником цієї Оферти є договором приєднання, до якого Замовник приєднується без будь-яких винятків та/або застережень. Пропозиція про укладення договору діє до моменту розміщення Виконавця в межах Сервісу повідомлення про відкликання цієї оферти.

 

1. Предмет договору. Основні положення.

1.1. За цим Договором Виконавець зобов'язується за Замовленням Замовника надати послуги з нанесення зображень на Основу. Спосіб нанесення (технологія друку) визначається Виконавцем. Замовник, в свою чергу, зобов'язується прийняти та оплатити результати послуг відповідно до умов цього Договору.

 

1.2. Строк надання послуг (робіт) визначається Виконавцем в залежності від обсягу, складності робіт, технології друку, характеристик основи і становить не більше 7 (семи) робочих днів з моменту підтвердження Замовлення.

 

1.3. Гарантійний строк на результат робіт становить 60 (шістдесят) днів.

 

1.4. Виконавець має право без погодження з Замовником залучати третіх осіб при наданні послуг за цим Договором.

 

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Замовник зобов'язаний:

■     уважно ознайомитися з текстом даної оферти, і якщо він не згоден з будь-яким пунктом оферти, йому пропонується відмовитися від замовлення.

■     повідомити Виконавцю всі необхідні дані, однозначно ідентифікують його як Замовника, і достатні для доставки результату наданих послуг Замовнику. Замовник несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, які спричинили неможливість належного виконання Виконавцем своїх зобов'язань.

■     в разі використання матеріалу Виконавця - ознайомитися з характеристиками Основи (в т.ч. складом, розмірним рядом, кольором, правилами догляду і т.д.) на Сайті https://nokia-cases.com.ua, а також на сторінці конкретного товару (інфо про товар, тип нанесення і т.д.). Всі фотографії, представлені на сервісі є простими ілюстраціями і можуть незначно відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Основи. У зв'язку з різними технічними характеристиками моніторів / екранів смартфонів і інших пристроїв - колір Основи може відрізнятися від представленого в Сервісі.

■     в разі використання функціоналу Сервісу, що дозволяє самостійно розмістити зображення на Основі, Замовник зобов'язується дотримуватися права третіх осіб на результати інтелектуальної діяльності, засоби індивідуалізації товарів і послуг.

■     прийняти результат виконаних робіт в день його доставки кур'єрською службою або, або протягом десяти днів самостійно забрати результат робіт з Принт-центру і підписати відповідні документи.

■     сповістити Виконавця про виявлені недоліки результату виконанню роботи протягом 3 (трьох) днів з моменту прийняття результату робіт.

 

2.2. Замовник має право:

■     здійснювати контроль за виконанням Замовлення, не втручаючись при цьому в діяльність Виконавця.

■     при виникненні будь-яких питань, звернутися до Виконавця шляхом заповнення електронної форми або за номером телефону, вказаним в на сайті https://nokia-cases.com.ua. Відповіді на найбільш популярні питання розміщені на сайті.

■     відмовитися від отримання повідомлень рекламно-інформаційного характеру (від e-mail-розсилок). При цьому Замовник не має права відмовитися від сервісних повідомлень, які інформують Замовника про стан і процес виконання Замовлення.

■     Замовник має право відмовитися від виконання договору при невиконанні чи неналежному виконанні Виконавцем цього договору.

■     у випадку відмови Замовника від виконання Договору, сплатити Виконавцю частину встановленої цим Договором ціни пропорційно обсягу робіт, виконаних Виконавцем і відшкодувавши Виконавцю витрати, понесені до цього моменту з метою виконання цього Договору, якщо вони не включені до ціни роботи.

 

2.3. Виконавець зобов'язаний:

■     з моменту укладення Договору забезпечити в повній мірі всі зобов'язання перед Замовником, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства. Виконувати роботи відповідно до встановлених технічних норм.

■     нанести на Основу зображення відповідно до Замовлення Замовника.

■     передати Замовнику результат робіт, якість якого відповідає умовам договору та інформації, представленої Замовнику при укладенні договору.

■     забезпечувати конфіденційність персональних даних Замовника відповідно до законодавства України у сфері персональних даних та Політикою конфіденційності, розміщеної https://nokia-cases.com.ua/politika.php.

■     відповідно до положень чинного законодавта України Виконавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації та/або її передачі особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень; своєчасно виявляти і припиняти такі факти.

■     при виявленні недоліків виконаної роботи за погодженням із Замовником усунути виявлені недоліки або безоплатно виконати роботу заново.

 

3. Оформлення замовлення

3.1. Для оформлення Замовлення Замовник заповнює електронну форму Замовлення, запропоновану Виконавцем. Виконавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Замовником при реєстрації і / або розміщенні Замовлення.

3.2. Після оформлення замовлення на e-mail адресу Замовника відправляється інформація, що підтверджує прийняття замовлення, із зазначенням найменувань вибраних товарів, виду зображення, суми замовлення і вартості доставки.

3.3. Далі оператор Call-центру зв'язується з Замовником для підтвердження надійшов Замовлення. При неможливості зв'язатися з Замовником протягом 5 (п'яти) днів - оформлений Замовлення вважається анульованим.

Зобов'язання Виконавця, пов'язані з Замовленням, виникають з моменту підтвердження Замовником оформленого Замовлення.

3.4. Оператор Call-центру зв'язується з Замовником в усіх випадках заповнення останнім контактних даних у запропонованій реєстраційній формі, а також додавання Макета основи із зображенням в «кошик» Сервісу.

3.5. Виконавець забезпечує наявність на своєму складі основ, необхідних для оформлення замовлення з використанням матеріалу Виконавця. У разі відсутності основи на складі, Виконавець має право виключити Макет Основи з зображенням із Замовлення, повідомивши про це Замовника. У цьому випадку Замовник має право анулювати Замовлення. При неотриманні відповіді від Замовника протягом 5 (п'яти) днів, Виконавець має право самостійно анулювати Замовлення.

 

2.4. Виконавець має право:

■     здійснювати записи телефонних переговорів з Замовником. Телефонні розмови записуються в цілях здійснення контролю діяльності оператора Виконавця і контролю якості виконання Замовлень. У разі виникнення спору - Виконавець має право використовувати зазначені записи як доказ. Термін зберігання записів встановлюється Виконавцем самостійно.

■     автоматично отримувати інформацію про ip-адресу, пристрій, браузер, операційну систему, геолокацію Замовника, а також про найбільш популярні джерела переходу на Сервіс при оформленні Замовником Замовлення в межах Сервісу . Дана інформація не використовується для встановлення особистості відвідувача. Виконавець має право пропонувати Замовнику виконання варіантів роботи з використанням конкретного зображень, на підставі автоматично зібраних даних про поведінку Замовника в Сервісі.

■     без узгодження з Замовником, передавати свої права та обов'язки по виконанню Договору / частини Договору третім особам.

■     направляти Замовнику інформаційні повідомлення про порядок виконання Замовлення (в т.ч. про доставку результату робіт) на зазначені Замовником номер телефону та адресу електронної пошти.

■     направляти Замовнику повідомлення рекламно-інформаційного характеру за допомогою e-mail-розсилок з інформацією про знижки, акції і т.п. Частота і час розсилок визначається Виконавцем в односторонньому порядку. Замовник має право в будь-який час відмовитися від такої розсилки шляхом використання функції «відписатися» і / або шляхом звернення до Виконавця за контактними даними, зазначеними на Сайті.

■     в односторонньому порядку змінити умови цієї оферти. Всі зміни вступають в силу негайно після публікації, і вважаються доведеними до відома Замовника з моменту такої публікації. Оформлення Замовлення є підтвердженням безумовної згоди Замовника з умовами цього Договору.

■     відкликати оферту в будь-який час, але це не є підставою для відмови від зобов'язань Виконавця за раніше укладеними договорами.

■     вносити будь-які зміни в Сервіс або видаляти будь-які його частини, а також обмежувати доступ до Сервісу в будь-який час на свій розсуд, без повідомлення про це Замовника, або інших користувачів Сервісу.

 

3. Оформлення замовлення

3.1. Для оформлення Замовлення Замовник заповнює електронну форму Замовлення, запропоновану Виконавцем на Сайті. Виконавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Замовником при реєстрації та/або розміщенні Замовлення.

3.2. Після оформлення замовлення на e-mail адресу Замовника відправляється інформація, що підтверджує прийняття замовлення, із зазначенням найменувань вибраних товарів, виду зображення, суми замовлення і вартості доставки.

3.3. Далі оператор Call-центру Виконавця зв'язується з Замовником для підтвердження отримання Замовлення. При неможливості зв'язатися з Замовником протягом 1 (одного) - оформлене Замовлення вважається анульованим.

Зобов'язання Виконавця, пов'язані з Замовленням, виникають з моменту підтвердження Замовником оформленого Замовлення.

3.4. Оператор Call-центру може зв'язується з Замовником в усіх випадках заповнення останнім контактних даних у запропонованій реєстраційній формі, а також додавання Макета основи із зображенням в «кошик» Сервісу.

3.5. Виконавець забезпечує наявність на своєму складі основ, необхідних для оформлення замовлення з використанням матеріалу Виконавця. У разі відсутності основи на складі, Виконавець має право виключити Макет Основи з зображенням із Замовлення, повідомивши про це Замовника. У цьому випадку Замовник має право анулювати Замовлення. У випадку неотримання відповіді від Замовника протягом 5 (п'яти) днів, Виконавець має право самостійно анулювати Замовлення.

 

4. Інформування Замовника

4. Акцептуючи цю оферту, Замовник дозволяє Виконавцю, відповідно до Політики конфіденційності https://nokia-cases.com.ua/politika.php, а також контрагентам / партнерам Виконавця, що надають послуги з доставки результату робіт, здійснювати інформування Замовника про порядок виконання Замовлення, в т.ч. про етапи його обробки, про дату та час доставки результату робіт, шляхом направлення sms-повідомлень на вказаний Замовником при реєстрації та/або оформленні Замовлення номер телефону. Інформування може бути також здійснено шляхом направлення листів на адресу електронної пошти Замовника, а також повідомлень, надісланих за допомогою мобільних додатків-месенджерів. Зазначені повідомлення, є сервісними, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Замовником.

 

5. Політика конфіденційності

5.1. Умови Політики конфіденційності і відносини між Замовником та Виконавцем, пов'язані з обробкою персональних даних, регулюються чинним законодавством України.

5.2. Політика конфіденційності діє відносно персональних даних, які Виконавець отримав або може отримати від Замовника при оформленні Замовлення у Сервісі, і необхідні для виконання зобов'язань Виконавцем щодо надання Замовником Послуг.

5.3. Політика конфіденційності міститься на сторінці https://nokia-cases.com.ua/politika.php.

 

6. Ціна робіт і порядок оплати

6.1. Ціни робіт визначається Виконавцем в односторонньому безспірному порядку і вказуються в українських гривнях на сторінках Сервісу. Ціна робіт може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку, при цьому ціна вже замовленої роботи зміні не підлягає.

6.2. Ціна робіт включає в себе вартість Основи, якщо прямо не зазначено інше. В ціну робіт не входить вартість доставки.

6.3. Замовник має право оплатити результат робіт будь-яким із способів, зазначених Сайті. Оплата може бути проведена до виконання Замовлення (100% передоплата) або в момент вручення результату робіт при доставці / передачі результату робіт Замовнику.

6.4. Послуги з використанням платіжних систем надаються Замовникам їх операторами за прямими договорами з Замовником. Відповідальність за безпеку таких платіжних систем або їх компонентів, а так само їх відповідність вимогам чинного права, і наявність у операторів платіжних систем необхідного обсягу прав на надання послуг з їх використанням несуть виключно ці оператори. Виконавець не гарантує працездатність платіжних систем і дотримання їх операторами інших вимог до надання платіжних послуг Замовнику.

 

7. Доставка / Передача результату робіт

7.1. Доставка результату робіт здійснюється по території України. Доставка здійснюється до адреси, вказаної Замовником при оформленні замовлення або до відділення відповідної служби доставки.

7.2. Варіанти способів, терміни і вартість доставки вказані на Сайті, конкретний варіант доставки Замовник обирає самостійно.

7.3. Термін доставки залежить від адреси та регіону доставки, а також від умов роботи конкретної служби доставки або ДП “УКРПОШТА” (далі спільно - служба доставки) і прямо не залежить від Виконавця. Строки доставки можуть бути уточнені Замовником у оператора Call-центру при підтвердженні замовлення. Виконавець не несе відповідальності за порушення службою доставки строків доставки.

7.4. При виникненні затримки чи інших непередбачених обставин при доставці результату робіт, Замовник має право самостійно звернутися безпосередньо до служби доставки. При цьому, Виконавець зобов'язується сприяти Замовнику в вирішенні питань, пов'язаних з доставкою.

7.5. Обов'язок Виконавця передати результат робіт Замовнику вважається виконаним в момент вручення результату робіт Замовнику (представнику Замовника) представником служби доставки або отримання результату робіт Замовником в Принт-центрі.

7.6. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження результату робіт переходить до Замовника з моменту передачі йому результату робіт і проставлення Замовником підписи в документах, що підтверджують факт такої передачі.

7.7. Замовник не має права розпаковувати кур'єрське / поштове відправлення, що містить результат робіт, до моменту його повної оплати і підписання необхідних документів, що підтверджують його передачу. Служби доставки не розглядають претензії Замовників, не пов'язані з доставкою відправлення.

7.8. Замовник має право протягом 7 (семи) днів з моменту отримання результату робіт, пред'явити Виконавцю будь-які претензії, пов'язані з його недоліками. Після закінчення зазначеного часу, роботи в рамках цього Договору та підтвердженого замовлення вважаються виконаними належним чином. Сторони вправі (за згодою) передбачити інший порядок врегулювання спору щодо недоліків.

7.9. У разі якщо доставка результату робіт проведена у встановлені терміни, але результат робіт не був переданий Замовнику з його вини, подальша доставка проводиться в нові строки, узгоджені з Виконавцем, після повторної оплати Замовником вартості послуг з доставки.

7.10. У разі неявки Замовника для отримання результату виконаної роботи або іншого ухилення Замовника від його приймання, після закінчення 10 (десяти) днів Виконавець має право на свій розсуд самостійно розпорядитися результатом робіт, виконаної за цим Договором.

 

8. Відповідальність, вирішення спорів

8.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість доступу Замовника до Сервісу з яких-небудь технічних причин, включаючи порушення роботи ліній зв'язку, несправність обладнання і т.п. Сервіс та надані послуги можуть тимчасово частково або повністю недоступні внаслідок проведення профілактичних або інших робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру.

8.3. Виконавець не несе відповідальності за надану Замовником інформацію та графічні матеріали.

8.4. Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені в сервісі мають законного правовласника, незаконне використання зазначеної інформації та зображень переслідується відповідно до чинного законодавства.

8.6. Замовник самостійно несе відповідальність за інформацію і графічні зображення, надані Виконавцю для надання послуг з нанесення їх на основу відповідно до замовлення і гарантує наявність у себе прав на надані графічні об'єкти та інформацію або дозвіл автора на використання зображення з метою в відповідно до цього договору або інших належним чином оформлених прав, які надаватимуть можливість законно використовувати їх для оформлення замовлення і надання послуг відповідно до цього Договору.

8.5. У разі використання функціоналу Сервісу, що дозволяє самостійно розмістити зображення на основі, Замовник несе повну відповідальність за порушення (при його наявності) прав правовласників використовуваних їм зображень. Замовник підтверджує, що Виконавець не знав, не міг і не повинен був знати, що замовник порушує виключні права третіх осіб на результати інтелектуальної діяльності, засоби індивідуалізації товарів і послуг.

8.6. У разі пред'явлення будь-якого роду претензій, вимог третіх осіб, в тому числі державних органів, правовласників, в зв'язку з порушенням Замовником умов цього Договору та інших положень, угод та інших актів, розміщених на сервісі, Замовник зобов'язується прийняти участь у вирішенні виниклих суперечок і компенсувати Виконавцю всі витрати, понесені останнім у зв'язку з пред'явленням таких претензій чи вимог.

8.7. Будь-яка із Сторін звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання було викликане обставинами непереборної сили: страйки, повені, пожежі, землетруси і інші стихійні лиха, війни, військові дії, дії українських або закордонних державних органів, а також будь-які інші обставини, що виходять за межі розумного контролю однієї із Сторін.

8.8. Всі суперечки, пов'язані з невиконанням, або неналежним виконанням своїх зобов'язань за цим договором сторони будуть намагатися вирішити в ході переговорів, а також шляхом направлення письмових претензій на адресу, вказану в розділі «Контакти» цього Договору для Виконавця, і на адресу, вказану в електронній формі при оформленні Замовлення для Замовника. Строк розгляду звернення (претензії) 10 (десять) робочих днів з моменту отримання. У претензії Замовнику необхідно вказати бажаний їм спосіб отримання відповіді, при відсутності такої вказівки, Виконавець має право самостійно визначити спосіб відповіді, в тому числі використовувати усну відповідь.

8.9. Що стосується протистояння окремих положень цього Договору нормам чинного законодавства, застосовуються норми чинного законодавства. Недійсність окремих положень не тягне за собою недійсність Договору в цілому.

 

9. Контакти

Фізична особа - підприємець Шульга Наталія Сергіївна


        +38 (096) 098-20-12

        +38 (066) 851-87-43

        +38 (073) 307-71-40

        EMAIL: smile@pickcase.com.ua

         


Получить больше информации

И оставить заявку можно в любом удобном для вас мессенджере

Подписывайтесь на нас в инстаграмм